Showing posts with label LIFE STYLE. Show all posts
Showing posts with label LIFE STYLE. Show all posts

Shravan tirth yojana mahiti gujarat government

Shravan tirth yojana mahiti gujarat government              દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન અને ખાસ કરીને વૃધ્ધાવસ્થા દરમ્યાન એકવાર પવિત્ર સ્થળોએ યાત્રા કરવાની ઇચ્છા રાખતા હોય છે પરંતુ આર્થિક મર્યાદાઓને લીધે કેટલાક લોકો આવી ઇચ્છા પૂરી કરી શકતા નથી. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને વિભાગના વંચાણે લીધેલ ક્રર્માંક (૧) ના ઠરાવથી રાજ્યના વરિષ્ઠ નાગરિકોને ગુજરાતનાં તીર્થસ્થાનોના દર્શનનો લાભ મળે તે માટે “શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના" અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે. તેમજ વંચાણે લીધેલ ક્રમાંક (ર) ના ઠરાવથી તેમાં સુધારા ઠરાવ બહાર પાડેલ છે. હવે, સમયની સાથે શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના”ના સદરહુ ઠરાવને પુનર્ગઠન કરવાની બાબત સરકારશ્રીની સક્રિય વિચારણા હેઠળ હતી.


www.happytohelptech.in


ઠરાવ


પુખ્ત વિચારણાને અંતે, “શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના”ના સદરહુ ઠરાવને પુનર્ગઠિત કરવાનું આથી ઠરાવવામાં આવે છે.


યોજનાનું નામ:


આ યોજનાનું નામ “શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના” રહેશે, યોજનાનો ઉદ્દેશ:


આ યોજનાનો ઉદ્દેશ ગુજરાતમાં વસવાટ કરતો વરિષ્ઠ નાગરિકો (૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિઓ)ને રાજ્યમાં આવેલ તીર્થસ્થાનોની યાત્રા માટે સરકારી સહાય પુરી પાડવાનો છે.


યોજનાનો અમલ:


આ યોજના તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭થી અમલમાં છે. પરંતુ આ ઠરાવનો અમલ તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૨થી કરવાનો રહેશે.


તીર્થસ્થાન જવા માટેની પાત્રતા:આ યોજના હેઠળ અરજદાર નીચેની શરતો પરિપૂર્ણ કરતા હોવા જોઇએ.


(૧) ગુજરાત રાજ્યમાં વસવાટ કરતા હોય તેવા સીનીયર સીટીઝનને જ લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.


(૨) અરજદાર અરજીની તારીખે ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના હોવા જોઇએ.


(૩) પતિ પત્ની એક સાથે યાત્રા કરતાં હોય તો બે પૈકી એકની ઉંમર અરજીની તારીખે ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ હોવી જોઇએ.


(૪) આ યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે યાત્રાળુઓના સમૂહની અરજી માન્ય ગણાશે.વ્યક્તિગત અરજી માન્ય ગણાશે નહી, ઓછામાં ઓછા ૨૭ વ્યક્તિઓ યાત્રા માટે સમૂહમાં અરજી કરે તેને સમૂહની અરજી ગણવામાં આવશે


(૫) એક વ્યક્તિને પ્રત્યેક નાણાકીય વર્ષમાં એક વાર લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.


શ્રવણ તીર્થ યોજના તમામ માહિતી પરિપત્ર ફોર્મ સાથ ડાઉનલોડ કરો અહીં સહાય:


(૧) ગુજરાતના યાત્રાધામોના ત્રણ રાત્રિ અને ત્રણ દિવસ (૭ર કલાક) સુધીના પ્રવાસની મર્યાદામાં આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર થશે.


(૨) ગુજરાતના યાત્રાધામોના દર્શન માટેની આ યોજનામાં એસ.ટી.ની સુપર બસ (નોન એ.સી.) ઉપરાંત એસ.ટી.ની મીની બસ (નોન એ.સી.), સ્લીપર કોચનું ભાડું અથવા જો ખાનગી બસ ભાડે લીધેલ હોય તો ખાનગી બસનું ભાડું બેમાંથી જે ઓછુ હોય તેની મહત્તમ ૭૫% રકમ સહાય તરીકે મળવાપાત્ર રહેશે,


(૩) ૨૭ થી ૩૫ પેસેન્જર સુધી મીની બસનું ભાડું મળશે તથા, ૩૬ થી ૫૬ પેસેન્જર સુધી એક્સપ્રેસ/સુપર બસનું ભાડું મળશે.


(૪) જો ત્રણ રાત્રિ અને ત્રણ દિવસ (૭ર કલાક) સુધીના મર્યાદા કરતા વધુ યાત્રા કરી હશે, તો પણ ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ ૩ રાત્રિ અને ૩ દિવસ સુધીના પ્રવાસની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થશે.


 (૫) દરેક યાત્રીને ઉચ્ચક સહાય તરીકે ૧ (એક) દિવસના જમવાના  ૫૦/- (અંકે રૂપિયા પચાસ પૂરા) અને રહેવાના  ૫૦/- (અંકે રૂપિયા પચાસ પૂરા) એમ કુલ ૧૦૦/- (અંકે રૂપિયા એકસો પૂરા) અને વધુમા વધુ  ૩૦૦/- (અંકે રૂપિયા ત્રણસો પૂરા)ની મર્યાદામાં ચૂકવવાના રહેશે.અરજીની પ્રક્રિયા:


(૧) અરજી સાદા કાગળ પર અથવા પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ કરવાની રહેશે.


(૨) અરજી સાથે આધારકાર્ડની "સ્વપ્રમાણિત નકલ" ફરજીયાત જોડવાની રહેશે.(૩) અરજીમાં જે નામ દર્શાવેલ હોય તે વ્યક્તિ જ યાત્રા કરી શકશે. તે પોતાની સાથે અરજી ન કરી હોય તેવી બીજી કોઇ વ્યક્તિને સાથે લઇ જઇ શકશે નહી.


(૪) અરજી જે પરબીડિયામાં મોકલવામાં આવે તે પરબીડિયા પર શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના વર્ષ માં યાત્રા માટે અરજી" એમ લખવાનું રહેશે.


(૫) વ્યક્તિઓનો સમૂહ અરજી કરે તેને એક અરજી ગણવામાં આવશે. સમૂહનો એક અરજદાર અથવા માન્ય ટ્રાવેલ એજન્ટ મુખ્ય વ્યક્તિ ગણાશે,


(૬) ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના માન્ય એજન્ટ અથવા ગૃપ દ્વારા બુક કરાવેલી એસ.ટી. બસ અથવા ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસમાં પ્રવાસ કરી શકાશે અને આવી બસમાં વૃધ્ધાશ્રમના કાર્યકરો, રજીસ્ટર્ડ ડોકટર/કમ્પાઉન્ડર/હેલ્પર કે રસોઇયા જેઓની ઉંમર ૬૦ વર્ષથી ઓછી હોય તેવા મહત્તમ ૫ (પાંચ) વ્યક્તિઓ પ્રવાસ કરી શકશે.


(૭) બસની કેપેસીટીના ઓછામાં ઓછા ૯૦% પ્રવાસીઓ હોય તો જ તે બસ માટે પૂરતી સંખ્યાના પ્રવાસીઓ ગણવામાં આવશે અને બસની ફાળવણી કરવામાં આવશે.


( ૮ ) ૭૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિ જો એકલા પ્રવાસ કરતી હોય તો તેઓની સાથે ૬૦ વર્ષથી નીચેની ઉંમરના એક એટેન્ડન્ટને લઇ જઇ શકશે.


(૯) ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની પરિશિષ્ટ-૪ માં દર્શાવેલ ૧૬ વિભાગીય કચેરીઓ ખાતે શ્રવણ તીર્થદર્શન યોજના અંગેની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા પ્રત્યેક વિભાગીય કચેરીમાં એક એક્ઝીક્યુટીવની નિમણૂંક કરવામાં આવશે, જે એસ.ટી./ખાનગી બસ મારફતે પ્રવાસની અરજીઓ સ્વીકારશે અને તેને મંજૂરી આપશે.


(૧૦) ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ બસ ભાડાની ૫૦ % રકમ લઇને બસનું બુકિંગ કરશે અને પ્રવાસ પૂરો થયા બાદ ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડને રીએમ્બર્સમેન્ટની દરખાસ્ત કરશે બોર્ડ આ રકમ સીધેસીધી ગુજરાત માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના બેંક એકાઉન્ટમાં જમાં કરાવશે.


(૧૧) માન્ય ટ્રાવેલ એજન્ટ અથવા મુખ્ય વ્યક્તિએ ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના પ્રવર્તમાન નિયમો મુજબની સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ એસ.ટી. નિગમમાં જમા કરાવવાની રહેશે, જે રીફંડેબલ રહેશે. યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ નિગમના નિયમાનુસાર ડીપોઝીટની આ રકમ પરત કરવામાં આવશે.


(૧૨) તમામ યાત્રાળુઓના આધાર નંબરથી ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડને Appendix-3 માં દર્શાવેલ નમૂનામાં ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે, અને મંજૂરી પણ ઓનલાઇન આપવામાં આવશે. આ મંજૂરીના આધારે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ બસની ફાળવણી કરશે અથવા ખાનગી બસ ભાડે કરવાની રહેશે.


(૧૩) જો કોઇ સેવાભાવી સંસ્થા, વૃધ્ધાશ્રમના સીનીયર સીટીઝનોને યાત્રાએ લઇ જવા માંગતા હોય તો, તે સંસ્થા પોતાની બસમાં આવો પ્રવાસ કરી શકશે. વૃધ્ધાશ્રમના સીનીયર સીટીઝનોની દેખરેખ માટે સંસ્થાના વધુમાં વધુ બે પ્રતિનિધિને લઇ જઇ શકશે, જેમના માટે ઉંમરનો કોઇ બાધ રહેશે નહી.


(૧૪) આવા પ્રવાસમાં વૃધ્ધ યાત્રાળુઓની તબીબી દેખભાળ માટે બસમાં કોઇ રજીસ્ટર્ડ ડોક્ટર કે કમ્પાઉન્ડરને સાથે લઇ જવા માંગતા હોય તો તેઓ માટે ઉંમરનો કોઇ બાધ રહેશે નહીં, પરંતુ તેઓએ સારવારની કીટ સાથે રાખવાની રહેશે પ્રત્યેક બસમાં એક ડોક્ટર અને એક કમ્પાઉન્ડર (જો તેઓ ૬૦ વર્ષથી નીચેની વયના હોય તો પણ) સમાવી શકાશે, તેથી વધુ નહી,


(૧૫) જો ખાનગી બસ મારફતે પ્રવાસ કરવામાં આવ્યો હોય તો, આવા પ્રવાસના પુરાવારૂપે બસના યાત્રીઓ સાથેનો એક ફોટોગ્રાફ જે તે બસનો નંબર સ્પષ્ટ દેખાય તે રીતે અચુક રજુ કરવાનો રહેશે, તથા જે યાત્રાધામમાં પ્રવાસે ગયા હોય તે યાત્રાધામમાંથી આ પ્રવાસ અંગેનું સહી - સિક્કા સાથેનું પરિશિષ્ટ-ર મુજબનું પ્રમાણપત્ર મેળવીને રજૂ કરવાનું રહેશે. આવા કિસ્સામાં ૭૫% સહાયની રકમ માન્ય એજન્ટ અથવા ગૃપના વડાના બેંક એકાઉન્ટમાં ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા સીધી જ જમા કરાવવામાં આવશે.


(૧૬) જો ખાનગી બસ લશ્ડ સીસ્ટમ સાથેની હોય, તો તેઓએ ઉપર્યુક્ત ક્રમ (૧૫)માં દર્શાવેલ પુરાવાઓને બદલે માત્ર ડેટા લોગની કોપી જોડવાની રહેશે.


શ્રવણ તીર્થ યોજના તમામ માહિતી પરિપત્ર ફોર્મ સાથ ડાઉનલોડ કરો અહીં 

www.happytohelptech.in


(૧૭) શ્રવણ તીર્થ દર્શન યોજના હેઠળ ૨૦૦૦ કિલોમીટરની મર્યાદામાં જ પ્રવાસ કરવાનો રહેશે.


(૧૮) પ્રવાસ માટેની બસની આગળ અને પાછળની બંને બાજુએ “ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ, ગુજરાત સરકારના સહયોગથી" એ પ્રમાણે ૧૦૦ મીટર દૂરથી વેંચાય એવા મોટા અક્ષરોમાં બેનર લગાવવાનું રહેશે.


(૧૯) અરજી સંપૂર્ણ વિગતો સાથેની નહીં હોય તો તે નામંજૂર કરવામાં આવશે. આ અંગે ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડનો નિર્ણય આખરી ગણવામાં આવશે.


(૨૦) ચાત્રાની તારીખના ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા પૂર્વે અનિવાર્યપણે અરજી કરવાની રહેશે. આ સંદર્ભે અરજીમાં દર્શાવેલ સમયગાળા દરમ્યાન અથવા મંજૂરી મળ્યા બાદ બે માસમાં યાત્રા કરવાની રહેશે; અન્યથા મંજૂરી આપોઆપ રદ્દ થયેલી ગણાશે અને તે પછી યાત્રા કરવાની હોય તો, નવેસરથી મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. આવી મંજૂરી મેળવ્યા વિના કરેલ યાત્રા માટે સહાય મળવાપાત્ર થશે નહી.


(૨૧) યાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ આ યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટે યાત્રા કઇ તારીખે કરવામાં આવેલ છે તેની વિગતો સાથે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની ૧૬ વિભાગીય કચેરીઓ ખાતે લેખિતમાં અથવા ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડને ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.


(૨૨) યાત્રાળુ દહનશીલ પદાર્થ કે કેફી પદાર્થ કે કોઇ પ્રતિબંધિત / ગેરકાયદેસર પદાર્થ સાથે લઇ જઇ શકશે નહીં.


(૨૩) યાત્રાળુઓએ જે તે તીર્થસ્થાનોના નિયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.


(૨૪) યાત્રા દરમ્યાન થનાર આકસ્મિક દુર્ઘટના માટે રાજ્ય સરકાર, ગુજરાત પવિત્ર


યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ કે તેના કોઇ અધિકારી/કર્મચારી જવાબદાર રહેશે નહીં.


(૨૫) આ ઠરાવમાં પરિશિષ્ટ-૧, પરિશિષ્ટ-ર, Appendix-3, અને પરિશિષ્ટ-૪ નિયત નમૂના મુજબ રહેશે.

www.happytohelptech.in

યોજના અંગેનો ખર્ચ.


.. આ યોજના અંગેનો ખર્ચ બજેટ સદર ૫૪૫૨-૮૦-૧૦૪-૦૨-૬૦૦૦ અન્ય મૂડી ખર્ચ હેઠળ ઉધારવાનો રહેશે.


આ ઠરાવ આ વિભાગના સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ પર નાણા વિભાગની તા.૩૦/૦૭/ર૦રર અને સરકારશ્રીની તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ અનુમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે.


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,


શ્રવણ તીર્થ યોજના તમામ માહિતી પરિપત્ર ફોર્મ સાથ ડાઉનલોડ કરો અહીંIntroduction:


Everyone wishes to visit holy places once in their lifetime and especially in old age but due to financial constraints some people are unable to fulfill such a wish. Keeping this matter in mind, "Shravan Tirthadarshan Yojana" has been implemented for senior citizens of the state to benefit from visiting the pilgrimage sites of Gujarat by the resolution No. (1) read by the department. Also by the resolution No. (R) read, an amendment has been issued. Now , over time the issue of restructuring the whole resolution of Shravan Tirtha Darshan Yojana” was under the active consideration of the Government.


resolution


After mature consideration, the resolution of “Shravan Tirthadarshan Yojana” was restructured.


It is hereby resolved to do 1 Name of Scheme:


The name of the scheme will be “Shravan Tirthadarshan Yojana”, the objective of the scheme:


2. The objective of the scheme is to provide government assistance to senior citizens (persons aged 60 years or above) residing in Gujarat for pilgrimages to pilgrimage sites in the state.


to be provided

3. Implementation of the Plan:


This scheme is effective from 01/05/2017. But this resolution has to be implemented from 02/08/2022.


Eligibility for Pilgrimage: Under this scheme the applicant should fulfill the following conditions.


(1) Only senior citizens residing in the state of Gujarat will be eligible for the benefit.


(2) The applicant should be 60 years of age or above on the date of application. (3) If husband and wife are traveling together, the age of one of the two applies


Should be 60 years or more on date. (4) Application of a group of pilgrims for availing benefit under this scheme shall be admissible.


Individual application will not be considered, group application of at least 27 persons for Yatra will be considered as group application


(5) A person shall be entitled to the benefit once in every financial year.


Help:


(1) Up to three nights and three days (7 hours) of pilgrimages in Gujarat


The benefits under this scheme will be available within the travel limit. (2) ST Super Bus (Non AC) in addition to ST Mini Bus (Non AC), sleeper coach fare or if private bus is hired in this scheme for visiting Gujarat pilgrimage sites. A maximum of 75% of the private bus fare, whichever is lower, will be available as subsidy.


(3) From 27 to 35 passengers will get mini bus fare and from 36 to 56 passengers will get express/super bus fare. (4) If traveled beyond the limit of three nights and three days (7 hours).


However, assistance will be available within the travel limit of 3 nights and 3 days as mentioned above. (5) 250/- (in rupees fifty whole) and accommodation 250/- (rupees fifty whole) for 1 (one) day as higher assistance to each passenger.


2 100/- (full digit rupees one hundred) and a maximum of 2 300/- (full digit rupees three hundred


Pura) has to be paid within the limit of Rs.


5. Application Process:


(1) Application shall be made on plain paper or as per Appendix-1.


(2) “Self attested copy” of Aadhaar card must be attached with the application.(3) Only the person whose name is mentioned in the application can travel. He cannot take any other person with him who has not applied.


(4) The application sent to Perbidiya must be written on the Parbidiya as "Application for Yatra in Shravan Tirthadarshan Yojana Year".


(5) An application made by a group of persons shall be treated as one application. One of the group


The applicant or approved travel agent shall be the principal person,


(6) ST booked by authorized agent or group of Gujarat State Road Transport Corporation. A bus or a private travel bus may be used for travel and a maximum of 5 (five) persons below the age of 60 years such as old age home workers, registered doctors/compounder helpers or cooks may travel in such buses.


(^) A bus will be considered sufficient number of passengers and the bus will be allotted only if at least 90% of the capacity of the bus is occupied by passengers.


(8) A person above 70 years of age may take one attendant below 60 years of age with him if traveling alone.


(9) Applications regarding Shravan Tirtha Darshan Yojana will be accepted at the 16 Divisional Offices mentioned in Annexure-4 of Gujarat State Road Transport Corporation. An Executive will be appointed by the Gujarat Pavitra Yatradham Development Board in each Divisional Office, who will receive and approve travel applications through ST/Private Bus.


(10) Gujarat State Road Transport Corporation will book the bus by taking 50% of the bus fare and after completion of the journey will propose reimbursement to the Gujarat Pavitra Yatra Dham Development Board, the board will directly deposit this amount in the bank account of Gujarat Road Transport Corporation.


(11) Gujarat state road transport by authorized travel agent or principal


Security Deposit as per existing rules of the Corporation ST. deposited in the corporation


will have to be done, which will be refundable. As per the rules of the corporation after completion of the journey


This amount of deposit will be refunded.


(12) Aadhaar number of all pilgrims can be applied online to the Gujarat Pavitra Yatradham Development Board in the format shown in Appendix-3, and approved.


3


will be given online. Gujarat State Road Vehicle based on this approval


Prashaya Nigam will allocate a bus or a private bus will have to be hired.


(13) If any charitable organization wishes to take the senior citizens of the old age home on a yatra, that organization may undertake such a journey in its own bus. An old age home can take maximum two representatives of the organization for the supervision of senior citizens, for whom there will be no age bar.


(14) There shall be no age bar for any registered doctor or compounder in the bus for the medical care of elderly pilgrims on such journeys, but they shall carry a medical kit one doctor and one compounder in each bus (if they are below 60 years of age). (even if of age) can be accommodated, not more than that,


(15) In case of journey by private bus, one photograph with the passengers of the bus clearly showing the number of the bus, and the signature of the journey from the pilgrimage destination to which the journey has been made - Annexure with Coins shall be produced as proof of such journey. A certificate as per -r has to be obtained and presented. In such case 75% of the assistance amount will be directly deposited by the Gujarat Pavitra Yatradham Development Board in the bank account of the authorized agent or head of the group.


(16) If the private bus is with lashed system, they shall follow the order mentioned in (15) above.


Instead of evidence, only a copy of the U₨data log has to be attached.


These 25 places in Gujarat are the best option if you are planning a picnic

These 25 places in Gujarat are the best option if you are planning a picnic


 It is a pleasure to visit these places in Gujarat

                        The city of Lord Krishna i.e. Dwarka is the first choice for people in tourist destinations. Jagat Mandir, Gomti Ghat, Nageshwar, Shivrajpur Beach are some of the places worth visiting in Dwarka. Devotees enter the Jagat temple here from Swargadra according to a special structure. And exits the temple through Moksha. Betdwarka is located 30 km from Dwarka. Dwarka holds a very important place for the Vaishnava sect. Bat Dwarka can be reached by water from Dwarka by ferry. There are also temples of Mahaprabhuji's seat and Patrani of Lord Krishna. In Dwarka, Adya Shankaracharya established the Shardapith and installed his disciple Sureshwaracharya as the presiding deity.


                     Thus Diu is a Union Territory. Officially it is not considered in Gujarat but geographically it is connected with Gujarat. There is a sea around Diu. Nagwa Beach in Diu is a center of attraction for hikers. Besides, the pleasant atmosphere of Diu also makes the mind happy. Ghoghala and Jalandhar Beach in Diu are also places worth visiting. The Naida Caves are also magnificent. Beach sports along the Diu beach also attract people. There are many hotels in Diu. Those who want to go to Somnath from Diu have to cover a distance of only 90 kilometers.


                 Polo Forest is located on the road from Idar to Vijayanagar in Sabarkantha district of Gujarat state. It is 70 km from Himmatnagar and 150 km from Ahmedabad. The river Harnav flows through this forest. On which a big dam and many small barriers have been built. You can enjoy a day trip in the forests of Polo. Twelve months you can come to the forests of Polo. If you come here in monsoon, you will see nature flourishing with its sixteen arts. Seeing which, your mind will also be overwhelmed.


                         Zarwani Falls, located at a distance of about 8 km on the opposite bank of the river Narmada Dam, is a very scenic spot in the middle of the forest. The place in the mountains of Satpuda looks wonderful in the monsoon. The lush green mountains, fields and rushing streams and rivers fill the mind with freshness. Although Zarwani Falls is small in height, one has to walk in the waters of Gothandub river to see it. Which gives a feeling of thrill with an adventure. Gujarat best tout places 


                             There is a 1200 feet high hill called Taranga or Tarangahil in Satlasana taluka of Mehsana. It is mainly a part of the Aravalli range. The beauty of the mountains here is spectacular. There are beautiful Jain temples here. Kumarapala has also built a beautiful temple of Lord Ajitnath here. This place is a center of faith for Jains. The visitor here receives positive energy.                                  The Prime Minister of India Narendra Modi unveiled the world's largest statue of Sardar Patel in 2018 and presented the country with the Statue of Unity.  Today, the 182 meter high statue of Sardar Patel has become the center of attraction in the state of Gujarat and India.  Thousands of people come here.  In which people from all corners of India visit Kevadia village in Narmada district.  The statue is located at a distance of 3.5 km from Sardar Sarovar Dam.  Sardar Sarovar Dam, Satpuda as well as Vindhya mountain range can be seen from the Statue of Unity.  Along with the 

Statue of Unity there are places of interest includin


 • leisure shows, 
 • light shows,
 • flower valleys, 
 • boating,
 • cactus gardens, 
 • butterfly gardens, 
 • ekta nurseries, 
 • jungle safaris, 
 • ekta malls.

     

                    It is a scenic spot located on the border of Gujarat and Maharashtra.  The majestic hills of Saputara in the Sahyadri range in Ahwa taluka of Dangs are delightful.  Temperatures in Saputara never go above 30 degrees during the year.  The locals are tribals who have vacated Saputara's ancestral residence at the request of the government and moved to Nawanagar.  The tribal museum in Saputara is also worth a visit.  You can also enjoy the sunset and sunrise from the hills.  Not far from Saputara, Gira Falls called "Niagara of Gujarat" is also a major attraction.  Saputara has a number of hotels and guest houses to  stay in.


        Piroton Bat is located about 12 nautical miles off the coast of Bedi harbor.  Spread over an area of ​​about 3 sq km, this coral island is surrounded by mangrove forests in addition to wonderful marine life.  Most visitors come to visit during the winter.  Due to being protected under the Marine National Park and being in the sea away from the mainland of India, many types of permits are required to visit Piroton.  Permission from the Forest Department, Customs Department and Ports Department is required for Indian citizens.  Foreigners also need additional police department permission.


IMPORTANT LINK


ગુજરાત પ્રવાસ સ્થળો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી pdf ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અહીં

                                        Palitana is a major pilgrimage site for Jains in Bhavnagar.  The town is also called the "city of temples".  There are many temples associated with Jain memory in Palitana.  Palitana is a must visit to experience the wonderful carvings in the temples, the confluence of holiness, delight and peace.  The beautiful Shetrunjaya mountain is also located here.  At the top of which are many small and big Jain temples.  This tirthan, associated with Lord Adinath, the first tirthankar of Jains, is considered to be the highest of all Jain tirthans.  The beautiful atmosphere here attracts everyone.


                 Nal Sarovar is located at a distance of about 70 km near Sanand in Ahmedabad.  Nal Sarovar is a bird sanctuary, spread over an area of ​​120.82 sq km.  Which is filled with shallow water 4 to 5 feet deep.  Lake Nal is a quiet marshland with 36 small islands.  Nal Sarovar is also said to be the largest bird sanctuary in Gujarat.  More than 200 species of birds live mainly in this lake and birds from Siberia also come here.  For bird lovers, Tap Lake is like paradise.  A variety of birds including pink pelicans, flamingos, cracks, horns, white storks can be seen in Nal Lake.  During the winter, a large number of travelers flock to this place to enjoy the fun.  This is because a large number of exotic birds also come here to rest during this period.


                                The white desert of Kutch makes us feel like we are on the moon on the ground.  Many tours and festivals are organized here.  Traditional-artistic objects of Kutch are also found here.  The white desert of Kutch is a center of attraction not only for Gujarat but for people all over the world.  Due to the salinity, the gray color of desert sand turns white.  And the earth appears to be covered with a white sheet.  Hence this desert is also called white desert.  In the cool moonlight, the view of this desert is different.                                    Jambughoda Sanctuary is located in Jambughoda taluka of Panchmahal district in the state of Gujarat, about 20 kilometers from Champaner and about 90 kilometers from Vadodara.  Jambughoda is a sanctuary full of bamboo, mahuda, teak and other vegetation.  It was declared a sanctuary in May 1990.  The forest is home to a variety of animals as well as venomous and non-venomous reptiles.  One of the characteristics of the Purple Horse Sanctuary is that it is a sparsely populated sanctuary located in a mountainous area.  For the same reason, the natural beauty of this place is multiplied many times as compared to other natural places.  Many tribal settlements inhabit the dense forest hills as well as the valleys.  The sanctuary has many places to roam in the forests.  People from far and wide come here to enjoy the special trekking.  Apart from this, there is a forest department rest house, sanctuary and two reservoirs.


                        Eder is located in Sabarkantha.  Eder is also called a historic town.  Eder is especially known for its Idria fortress.  The fortress of Eder, considered invincible, is a symbol of victory.  The history of Idriya Gadh, which has witnessed many events for thousands of years, is also interesting.  Eder is situated at a distance of 120 km from Ahmedabad and is surrounded and developed between the hills of Aravalli.  If there is any special identity of this town known all over India, it is its huge rocks.  The city of Eder has also stood tall for years amidst huge boulders.  The natural anointing of cool water takes place even in the scorching summer at Zarneshwar Mahadev located inside the fort.  Shivling is seen as soon as you descend into the cave under the huge stone.  In winter and monsoon season you can visit Idriya Garh.  For trekking enthusiasts, GUJARAT TOP PLACES  a visit to Idriya Garh will definitely be full of adventures.


                                The largest sanctuary area of ​​Gujarat is Gir.  This wonderful place with a population of Savjo attracts a lot of tourists.  A variety of trees are found in the forests of Gir.  People take time out from their busy lives to enjoy nature.  The forest of Gir flourishes in the rainy and cold seasons.  In Asia, lions are found only in the open in the Gir Sanctuary.  People from home and abroad come to see lions in Gir.  The forest of Gir has natural as well as historical significance.  Gir forest in Gujarat is the best option for peace of mind and getting lost in the pursuit of nature.  There are also several resorts around the Gir forest.  You can also stay in Una, Visavadar.  There is also a stop facility at Dhari, one end of Gir.


IMPORTANT LINK


ગુજરાત પ્રવાસ સ્થળો વિશે સંપૂર્ણ માહિતી pdf ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો અહીં

Post Office scheme to double the investment only maturity amount will be available in two and half years.

Post Office scheme to double the investment only maturity amount will be available in two and half years.
               There is no better scheme to double the investment / rupee, only maturity amount will be available in two and half years.              The only source of income for an employed person is payment. This can be a problem for employees if there is a sudden outage. In that case, making small savings can be very useful when the time comes. Investing in the stock market is risky, most people do not want to invest their money in it. However, we are going to tell you a very simple scheme of doubling the amount. This will allow you to double your money. Better returns can be obtained in this post office scheme without any risk. See details of this scheme
 Today we are going to tell you about Kisan Vikas Patra Small Savings Scheme of Post Office. Your money is also protected by depositing in this scheme amount. At the same time there is a guarantee of getting the benefit at the interest rate fixed by the government.


 Scheme


 Children, the elderly or individuals of any age can invest in the Post Office Kisan Vikas Patra scheme. Also a joint account can be opened in it. Investment in Kisan Vikas Patra starts from a minimum of Rs.1000. Any amount can be invested in this.


 According to the Post Office's website, if an investor deposits money in the Kisan Vikas Patra scheme for the entire period, his money will double in 124 months. Compound interest is available on investment of Kisan Vikas Patra in Post Office. The plan now offers an interest rate of 6.9% on the investment.


 Farmers can transfer the development letter to another branch. KVP can also be transferred from one person to another. There is also the option of a nominee. Kisan Vikas Patra is available at any post office in India.


 Scheme


 Maturity (Lock-in) of Kisan Vikas Patra can be availed 30 months or two and a half years after the date of issue of KVP Certificate. Tax rebate is also available by investing in Kisan Vikas Patra. In this case, income tax exemption is available under Section 80C of the Income Tax Act.


 A bank account is opened to invest in Kisan Vikas Patra Yojana. This requires Aadhar Card, Proof of Residence, KVP Application Form, Age Proof, Passport Size Photo and Mobile Number (Aadhar Card, Proof of Residence, KVP Application Form, Proof of Age, Passport Size Photo and Mobile Number.


 The Post Office distributes Kisan Vikas Patras on behalf of the Government. Cash, check, payment order or demand draft (cash, check, pay order or demand draft KVP) are all acceptable ways to pay for a certificate.
Important Link


કિસાન વિકાસ પત્ર વિશે ગુજરાતી માહિતી વાંચો અહીં pdf ફાઇલ 

Kisan Vikas Patra Yojana | किसान विकास पत्र योजना ब्याज दर | Kisan Vikas Patra Yojana Online Apply | किसान विकास पत्र योजना कैलकुलेटर, टैक्स बेनिफिट्स
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार देश के नागरिकों के प्रति बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए तरह-तरह की योजनाएं आरंभ करती रहती है। ऐसी एक योजना किसान विकास पत्र योजना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लिंग टर्म निवेश करना होगा। यह योजना उन लोगों के लिए आरंभ की गई है जो जोखिम नहीं लेना चाहते। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Kisan Vikas Patra से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे को किसान विकास पत्र योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Table of Contents

Kisan Vikas Patra Yojana 2022किसान विकास पत्र योजना बीयाज, रिटर्न तथा निकासी

Key Highlights Of Kisan Vikas Patra Yojana 2022


किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट

किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 का उद्देश्य

किसान विकास पत्र ट्रांसफर

Kisan Vikas Patra वापस लेने के नियम

किसान विकास पत्र अकाउंट कौन-कौन सकता है?

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं

किसान विकास पत्र योजना की पात्रता

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के महत्वपूर्ण दस्तावेज

किसान विकास पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया

Kisan Vikas Patra Yojana 2022                 इस योजना एक प्रकार की बचत योजना है। जो निवेश की अवधि के बाद निवेश की रकम को दोगुना करके देती है। इस योजना के अंतर्गत आप बैंक में या फिर डाकघर में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में निवेशक को 10 साल और 4 महीने (124 महीने) लिए निवेश करना होगा और 124 महीने के बाद आपको पैसे दुगने मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि इस योजना के अंदर किसान ही आवेदन करें। इस योजना के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के लिए केवीपी प्रमाण पत्र खरीदना होगा। जिसका न्यूनतम निवेश ₹1000 है। इस निवेश कि कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि यदि आप 50,000 से ज्यादा का निवेश करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी।
किसान विकास पत्र योजना


किसान विकास पत्र योजना बीयाज, रिटर्न तथा निकासी

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के अंतर्गत मौजूदा ब्याज दर 6.9% है। 124 महीने के बाद आपको यह 6.9% की दर से निवेश की राशि दुगनी करके प्रदान की जाएगी। इसी के साथ निवेशक किसान विकास पत्र योजना से समय से पहले निकासी कर सकता है। लेकिन यदि निवेशक ने प्रमाण पत्र खरीदने के 1 वर्ष के भीतर वापस लिया है तो ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा। इसी का जुर्माना भी देना होगा। लेकिन यदि प्रमाण पत्र खरीदने के 1 साल के बाद निकासी की है तो जुर्माना नहीं देना होगा लेकिन ब्याज की दर कम होगी। यदि निवेशक ने ढाई साल के बाद निकासी की है तो उसे 6.9% की ब्याज दर पर ब्याज प्रदान किया जाएगा और कोई जुर्माना नहीं भरना होगा।
Key Highlights Of Kisan Vikas Patra Yojana 2022


योजना का नाम किसान विकास पत्र योजना

किस ने लांच की भारत सरकार

लाभार्थी भारत के नागरिक

उद्देश्य देशवासियों के प्रति बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।

निवेश की अवधि 124 महीने

न्यूनतम निवेश ₹1000

अधिकतम निवेश कोई सीमा नहीं

ब्याज दर 6.9%

किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट

सरकार द्वारा किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। यह सर्टिफिकेट कैश, चेक, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से खरीदा जा सकता है। किसान विकास पत्र तीन प्रकार के होते हैं जो कि सिंगल होल्डर टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट, जॉइंट ए टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट तथा जॉइंट बी टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट है।
सिंगल होल्डर टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट

यह सर्टिफिकेट किसी नाबालिग या ना बालिका की ओर से एक बल्कि व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

जॉइंट ए टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट: यह सर्टिफिकेट संयुक्त रूप से दो बालिग व्यक्ति को जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट दोनों धारकों के लिए संयुक्त रूप से दाय है।

जॉइंट बी टाइप किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट: यह सर्टिफिकेट दो बालिग व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक व्यक्ति को देय होता है।


किसान विकास पत्र इंटरेस्ट रेट

Kisan Vikas Patra के अंतर्गत मेच्योरिटी पीरियड 10 साल 4 महीने है। इतने समय में किसान विकास पत्र का प्रिंसिपल अमाउंट दोगुना हो जाता है

                1 जनवरी 2021 से किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट 6.9% हो जाएगा। लाभार्थी इस खाते में से मैच्योरिटी से पहले कुछ खास स्तिथि में पैसे निकाल सकते हैं। इस खाते में निवेश करने की न्यूनतम सीमा ₹1000 है। किसान विकास पत्र अकाउंट की कोई भी निवेश की अधिकतम सीमा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट ₹1000, ₹5000, ₹10000 तथा ₹50000 की डिनॉमिनेशन में बेचा जाता है। यह राशि पोस्ट ऑफिस से परिपक्वता के बाद प्राप्त की जा सकती है।
यह राशि किसी भी पोस्ट ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है। राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपनी आइडेंटिटी स्लिप पोस्ट ऑफिस में दिखानी होगी। पर यदि लाभार्थी के पास आईडेंटिटी स्लिप नहीं है तो वह सिर्फ उसी पोस्ट ऑफिस से राशि रिडीम कर सकता है जहां से उसने किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट लिया है।

Kisan Vikas Patra Yojana 2022 का उद्देश्यइस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के अंतर्गत बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से निवेश की रकम दोगुनी की जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे और बचत करेंगे। Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के अंतर्गत 124 महीनों के लिए आवेदन करना होगा और निवेश पर 6.9% व्याज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
किसान विकास पत्र ट्रांसफर

Kisan Vikas Patra को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित स्थिति में ही ट्रांसफर किया जा सकता है।
संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में

न्यायालय द्वारा आदेश देने पर

निर्देशित अधिकारी को खाते की प्लेज पर

Kisan Vikas Patra वापस लेने के नियम

किसान विकास पत्र को समय से पहले किसी भी समय बंद किया जा सकता है। यह निर्णय कुछ खास परिस्थितियों में ही ही लिया जाएगा। किसान विकास पत्र वापस लेने की स्थिति कुछ इस प्रकार है।
किसी एक या फिर सारे खाताधारकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में

न्यायालय के आदेश पर

जमा करने की तारीख के 2 साल 6 महीने बाद

राजपत्र अधिकारी द्वारा


किसान विकास पत्र अकाउंट कौन-कौन सकता है?


एक बालक व्यक्ति

संयुक्त खाता धारक (3 व्यक्तियों तक)

नाबालिक की ओर से अभिभावक

10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिकKisan Vikas Patra Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं
किसान विकास पत्र योजना एक प्रकार की बचत योजना है। जिसके अंतर्गत निवेश करके निवेशक अपने निवेश को दोगुना कर सकता है।

निवेश को दोगुना करने के लिए निवेशक को कम से कम 124 महीने के लिए निवेश करना होगा।

इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की राशि ₹1000 है।

यदि निवेशक 50000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का निवेश करना चाहता है तो उसे अपने पैन कार्ड डिटेल जमा करनी होगी।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन पोस्ट ऑफिस या बैंक अकाउंट से किया जा सकता है।


Kisan Vikas Patra Yojana 2022 को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है।

केवीपी फॉर्म चेक या कैश में भरा जा सकता है।

किसान विकास पत्र फॉर्म सबमिट करने पर एक किसान विकास सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसमें मेच्योरिटी डेट, लाभार्थी का नाम तथा मैच्योरिटी अमाउंट होगा।

इस योजना के अंतर्गत 6.9 प्रतिशत की ब्याज दर है।

इस योजना के अंतर्गत निवेशक कभी भी निकासी कर सकता है लेकिन यदि निकासी 1 वर्ष के भीतर की है तो कोई ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा तथा जुर्माना भी भरना होगा।

किसान विकास पत्र योजना को गारंटी के तौर पर लोन प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।


किसान विकास पत्र योजना की पात्रताइस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

आवेदक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।

यदि आवेदक माइनर है तो उसके माता-पिता इस योजना में निवेश कर सकते हैं।

हिंदू एकीकृत परिवार या फिर अनिवासी भारतीय इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते।
Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के महत्वपूर्ण दस्तावेज


आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

केवीपी एप्लीकेशन फॉर्म

आयु प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

मोबाइल नंबर


किसान विकास पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम आपको उस बैंक की या फिर पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां से आपको इस योजना को खरीदना है।

अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

होम पेज पर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको किसान विकास पत्र योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।इसके पश्चात आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।

आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।

अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।

इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

इस प्रकार आप Kisan Vikas Patra Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रियासर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाना होगा।

अब आपको वहां से किसान विकास पत्र योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।

आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।

अब आपको यह आवेदन फॉर्म उसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा।

इस प्रकार आप किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।


Kisan Vikas Patra Yojana 2022 को ट्रांसफर करने की प्रक्रियासर्वप्रथम आपको उस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना होगा जहां से आप ने किसान विकास पत्र योजना ली है।

अब आपको वह से ट्रांसफर फॉर्म बी लेना होगा।

आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस फॉर्म से अटैच करना होगा। जो कि पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओरिजिनल केवीपी सर्टिफिकेट, तथा एप्लीकेशन है।

इसके पश्चात आपको यह फॉर्म उसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा।

इस प्रकार आप Kisan Vikas Patra Yojana 2022 को ट्रांसफर कर पाएंगे।


Conclusion

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको किसान विकास पत्र योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)
Search Common Service Center in India- Common Service Centers have been opened in India by central government at block level. You can locate your nearest Common Service Center in your locality. Choose your State from below Dropdown to Search List of Common Service Centers in State.
About CSC- Various services have been provided by CSC in India.

You can visit your nearest CSC for any service like

 • Aadhar Card Registration, 
 • Aadhar Enrollment, 
 • E-Aadhar Letter Download & Print, 
 • various insurance services, 
 • Passport, 
 • LIC, 
 • E-Nagrik & E- District Services like Birth & Death Certificate. 
 • The other services also may be provided like Ration Card Application Form, 
 • Pension, 
 • NIOS Registration, 
 • PAN Card etc. 
 • at your Local CSC Center.List of services which are provided by common service centersGovernment to consumers:- here we can provide a list of services which are provided by a government to their citizens. You need to check all services needed at the time of the at CSC center. The CSC center can play a vital role in citizen’s life so they can easily apply all type of services in one place. You need to take a look here with its name.Insurance Services

Premium Collection Services of LIC, SBI, ICICI Prudential, AVIVA DHFL and Other Insurance Companies
E-Nagrik & E- District Services (Birth/ Death Certificate)
Pension Services
NIOS Registration
Apollo Telemedicine
NIELIT Services
Aadhar Printing and Enrollment
PAN Card
Electoral Services
E-Courts and Results Services
State Electricity and Water Bill Collection Services
IHHL Project of MoUD (Swachh Bharat)
Digitize India
Cyber Gram
Services of Department of Post
home-based workers, own account workers, agricultural workers, construction workers, beedi workers, handloom workers, leather workers, audio – visual workers or in similar other occupations.
Eligibility Criteria                  Should be an unorganised worker (UW)
Entry age between 18 and 40 years
Monthly Income ₹15000 or below
Should not be
engaged in Organized Sector (membership of EPF/NPS/ESIC)
an income tax payer
He/ She should possess
Aadhar card
Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSCComplete Enrolment Process
Important Quetionspradhan mantri shram yogi maan dhan yojana apply online
pradhan mantri shram yogi mandhan yojana
pradhan mantri maan dhan yojana online apply
pmsym login
pmsym scheme
pmsym csc
pm shram yogi maan dhan scheme launched
pm sym apply onlineIMPORTANT LINK


સરકારી યોજનાઓની માહિતી પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો અહીં

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM)

Scheme details and scheme eligibility and process for enrolment, location of facilitation centres/CSC points will be available at LIC Website and MOLE website. Beneficiaries may visit facilitation desks at District Labour Offices, LIC offices, Central Labour offices, EPF and ESIC Offices

Eligibility Criteria

Should be an unorganised worker
Entry age between 18 and 40 years
Monthly Income Rs 15000 or below
Should not be
engaged in Organized Sector or with membership of EPF/NPS/ESIC
an income tax payer
He/ She should possess
Aadhar card
Savings Bank Account / Jan Dhan account number with IFSC
Enrolment Process
Interested eligible person shall visit nearest CSC centre. Location of CSC centre can be ascertained from the information page on web sites of LIC of India, Ministry of Labour and Employment and CSC.
While going to CSC for enrolment, he shall carry with him the following :
Aadhar Card
Savings/Jan Dhan Bank Account details along with IFS Code ( Bank Passbook or Cheque Leave/book or copy of bank statement as evidence of bank account )
Initial contribution amount in cash for enrolment under the scheme
Village Level Entrepreneur (VLE) present at the CSC will key-in aadhar number, name of subscriber as printed on aadhar card and date of birth as given in aadhar card and the same will be verified with UIDAI database.
Further details like Bank Account details, Mobile Number, Email-id, if any, spouse and nominee details will be captured.
Self-certification for eligibility conditions will be done.
He will also receive regularly SMS on activation of auto debit and Shram Yogi Pension Account details.IMPORTANT LINK


CLICK HERE TO FIND CSC CENTER IN YOUR CITY

PMSYM: Pradhan mantri Shram Yogi Man Dhan Yojna Pension Information Here
Public holiday in September 2021 RBI List.

Public holiday in September 2021 RBI List.

Public holiday in September 2021 RBI List - All banks

 Nowadays almost all banking work is done through Internet Banking. 

 However, sometimes we have to go to the bank for important business. 

 In such a situation, before going to the bank, it is necessary to know the date on which the bank was closed, that is, the date on which the bank was closed. 
 As every month, banks will be closed on certain special occasions in September (public holiday in September 2021) according to the public holiday issued by the Reserve Bank of India (RBI). 

 Different rules for all states 

 According to the list of public holidays provided on the RBI website, banks will be closed for a total of 12 days in September. 

 This also includes weekly public holidays. 

 Let me tell you that the list of holidays provided on the RBI website includes some that are only valid at the local state level. 

 

This holiday will not be held in all states as some festivals or celebrations are not held simultaneously across the country. 

 
આજકાલ બેંક સંબંધિત લગભગ તમામ કામ ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ (Internet Banking) દ્વારા થાય છે. તેમ છતાં, કેટલીકવાર આપણે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કામ માટે બેંકમાં જવાની જરૂર પડે છે. આવી સ્થિતિમાં, બેંકમાં જતા પહેલા, તે જાણવું જરૂરી છે કે, કઈ તારીખે બેંકમાં રજા છે એટલે કે બેન્કો બંધ રહેશે. દર મહિનાની જેમ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા આપવામાં આવેલી રજાઓ અનુસાર, સપ્ટેમ્બર (Bank Holidays in September 2021) મહિનામાં કેટલાક ખાસ પ્રસંગોએ બેંકો બંધ રહેશે.


તમામ રાજ્યો માટે અલગ અલગ નિયમોઆરબીઆઈની વેબસાઈટ પર આપવામાં આવેલી રજાઓની યાદી અનુસાર, સપ્ટેમ્બરમાં બેંકો કુલ 12 દિવસ માટે બંધ રહેશે. આમાં સાપ્તાહિક રજાઓ પણ શામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે, RBIની વેબસાઈટ પર આપવામાં આવેલી રજાઓની યાદીમાં કેટલીક એવી રજાઓ છે જે ફક્ત સ્થાનિક રાજ્ય સ્તરે જ અસરકારક છે. આ રજા તમામ રાજ્યોમાં રહેશે નહીં કારણ કે, કેટલાક તહેવારો અથવા ઉત્સવો આખા દેશમાં એક સાથે ઉજવવામાં આવતા નથી. જેથી રાજ્ય પ્રમાણે આ રજાઓ અલગ અલગ રહેશે.બેંક રજાઓની સૂચિ જુઓ->> 5 સપ્ટેમ્બર - રવિવાર

>> 8 મી સપ્ટેમ્બર - શ્રીમંત સંકરદેવ તારીખ (ગુવાહાટી)

>> 9 સપ્ટેમ્બર - તીજ હરિતાલિકા (ગંગટોક)

>> 10 સપ્ટેમ્બર - ગણેશ ચતુર્થી/સંવત્સરી (ચતુર્થી પક્ષ)/વિનાયક ચતુર્થી/વરસિદ્ધિ વિનાયક વ્રત (અમદાવાદ, બેલાપુર, બેંગ્લોર, ભુવનેશ્વર, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, નાગપુર, પણજી)

>> 11 સપ્ટેમ્બર - મહિનાનો બીજો શનિવાર / ગણેશ ચતુર્થીનો બીજો દિવસ (પણજી)

>> 12 સપ્ટેમ્બર - રવિવાર

>> 17 સપ્ટેમ્બર - કર્મ પૂજા (રાંચી)

>> 19 સપ્ટેમ્બર - રવિવાર

>> 20 સપ્ટેમ્બર - ઇન્દ્રજત્રા (ગંગટોક)

>> 21 સપ્ટેમ્બર - શ્રી નારાયણ ગુરુ સમાધિ દિવસ (કોચી, તિરુવનંતપુરમ)

>> 25 સપ્ટેમ્બર - મહિનાનો ચોથો શનિવાર

>> સપ્ટેમ્બર 26- રવિવાર

ઓગસ્ટમાં 28,29,30 બેંકમાં છે રજાઆ મહિનાના અંતિમ સપ્તાહમાં 28 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધી બેંક બંધ રહશે. જોકે, આ દરમિયાન ઓનલાઇન બેન્કિંગ સર્વિસ (Online Banking Service) અને એટીએમ સર્વિસિસ (ATM Service) ચાલુ રહેશે. 30 ઓગસ્ટ, 2021ના રોજ જન્માષ્ટમી (Krishna Janmashtami) છે. આ દિવસે અનેક શહેરોમાં બેંક બંધ રહેશે. આ દિવસે અમદાવાદ, ચંદીગઢ, ચેન્નઈ, દહેરાદૂન, જયપુર, જમ્મુ, કાનપુર, લખનઉ, પટના, રાયપુર, રાંચી, શિલોંગ, શિમલા, શ્રીનગર અને ગેંગટોકની બેંકોમાં કામકાજ નહીં થાય. આ ઉપરાંત 28 ઓગસ્ટે આ મહિનાનો ચોથો શનિવાર હોવાથી બેંકમાં રજા રહેશે. 29 ઓગસ્ટે રવિવાર છે, તેના કારણે સમગ્ર દેશમાં બેંક બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત, 31 ઓગસ્ટ, 2021ના રોજ શ્રી કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના કારણે હૈદરાબાદમાં બેંકોનું કામકાજ નહીં થાય.
These public holidays therefore vary from state to state. 


 See the list of public holidays  >> Sunday Sep 5 

 >> Sep 8 Rich Sankardev (Guwahati) 

 >> Sep 9 Teej Haritalika (Gangtok) 

 >> Sep 10 Ganesh Chaturthi / Sanvatsari (Chaturthi Paksh) / Vinayak Chaturthi / Varsiddhi Vinayak Vrat (Ahmedabad, Belapur, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Hyderabad, Mumbai, Nagpur, Panaji) 

 >> September 11 Second Saturday of the month / Monday by Ganesh Chaturthi (Panaji) 

 >> Sunday September 12 

 >> September 17 Karma Puja (Ranchi) 

 >> Sunday September 19 

 >> September 20 Indrajatra (Gangtok) 

 >> Date September 21 Shri Narayan Guru Samadhi (Kochi, Thiruvananthapuram) day 

 >> September 25 Saturday in April 

 >> Sunday September 26 

 28.29.30 in bank is a public holiday in August of the year 
 The bank will be closed from August 28 to August 31 in the last week of this month. 

 In the meantime, however, Internet banking and ATM services will continue. 

 August 30, 2021 is Janmashtami (Krishna Janmashtami). 

 Banks will be closed in many cities on this day. 

 banks in Ahmedabad, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Jaipur, Jammu, Kanpur, Lucknow, Patna, Raipur, Ranchi, Shillong, Shimla, Srinagar and Gangtok will be closed on that day.  In addition, August 28 will be a public holiday because it is the fourth Saturday of the month. 

 With August 29 being a Sunday, banks across the country will be closed. 

 In addition, due to Shri Krishna Janmashtami on August 31, 2021, banks will not operate in Hyderabad.

Happy Raksha Bandhan 2021 Images Raksha Bandhan Wishes in Gujarati

Happy Raksha Bandhan 2022 Images Raksha Bandhan Wishes in GujaratiRaksha Bandhan Wishes in Gujarati


Happy Raksha Bandhan 2021 Wishes
(1) હું વર્ષભર આ દિવસની રાહ જોઉં છું, જેથી તમે મારા કાંડા પર રાખડી બાંધી શકો અને મારી સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી શકો. પ્રિય બહેન, હું ઈચ્છું છું કે અમારું બંધન દરરોજ મજબૂત બને.

Happy Raksha Bandhan!! 💫💞🍫

 

(2) આ રક્ષાબંધન, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે, દરેક વર્ષ સાથે આપણો પ્રેમનો બંધન મજબૂત બનતો રહે. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(3) મારો ભાઈ ભગવાન દ્વારા મને મોકલવામાં આવેલી સૌથી કિંમતી ભેટો છે !! તે તેની બહેનને બધી દુષ્ટ આંખોથી બચાવે છે અને મરઘીને સુરક્ષિત આસપાસ રાખે છે! વિશ્વના સૌથી મીઠા ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(4) એવું બની શકે કે સમય સાથે સ્મૃતિઓ ઝાંખી થઈ જશે પરંતુ ભાઈ અને બહેન જે પ્રેમ કરે છે તે ક્યારેય ઓછો થતો નથી, તેના બદલે તે વર્ષોથી વધતો જાય છે. મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(5) આપણે અન્ય લોકો માટે વૃદ્ધ થઈ શકીએ છીએ પરંતુ અમારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે આપણે હંમેશા બાળક છીએ !! અમે અમારા બાળપણથી એકબીજા સાથે રહ્યા છીએ અને તેથી સંબંધમાં નિર્દોષતા છે! મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ !!(6) બહેન હોવાની સૌથી સારી બાબત એ હતી કે મારો હંમેશા એક મિત્ર હતો. સીસ હંમેશા મારા માટે હાજર રહેવા બદલ આભાર. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(7) રાખડીનો દોરો એટલો શક્તિશાળી છે કે તે જુદા જુદા સમુદાયોના બે લોકોને પણ સાથે લાવી શકે છે અને તેમને ભાઈ -બહેનોના આ પવિત્ર સંબંધને વહેંચવા દે છે. બ્રહ્માંડના સૌથી પ્રેમાળ ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(8) “બહેન સાથે પ્રેમભર્યો સંબંધ રાખવો એ ફક્ત મિત્ર અથવા વિશ્વાસુ હોવું નથી – તે જીવન માટે આત્માનો સાથી છે. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(9) “અમારા ભાઈઓ અને બહેનો અમારી અંગત વાર્તાઓના પ્રારંભથી અનિવાર્ય સાંજ સુધી અમારી સાથે છે.”

 

(10) વર્ષો જશે અને આપણો સંબંધ વધશે !! દિવસો પસાર થશે પણ આપણા હૃદયમાં હંમેશા પ્રેમ રહેશે. પ્રિય ભાઈ તમે મારા જીવનને ચમકતી શરૂઆતની જેમ બનાવો. તમે અત્યાર સુધી જે રીતે રહ્યા છો તે હંમેશા મારી સાથે રહો. મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ !!રાખડી બાંધવાના આજના શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત


 
Happy Raksha Bandhan 2022 Images

 

1. To my awesome Bhaiya and Bhabhi, Happy Raksha Bandhan!, I am sending lots of love, and my best wishes through this card.

 
 

2. Dear brother and sister-in-law, On this Raksha Bandhan!, I wish you the utmost happiness, prosperity, and success in this life.
3. I wish that I get to celebrate my every Raksha Bandhan! with you Bhaiya and Bhabhi, it makes the day a whole lot better. Happy Raksha Bandhan! to both of you.
4. I wish you a happy Raksha Bandhan! Bhaiya and Bhabhi, I hope you have an amazing day, and don’t forget to include me in all the celebrations.5. May God bless both of you, my brother and lovely sister-in-law, with love and happiness in life and also a peaceful one. Happy Raksha Bandhan!

 

6. Dear Bhaiya and Bhabhi no words can describe how grateful I am for both of you, you have been the best thing that happened to me. Happy Raksha Bandhan!7. May god give you a very very long life, so I can have you both by my side forever and receive your love and care. Happy Raksha Bandhan!, Bhaiya and Bhabhi.8. I miss you so much on this rakhi but we can’t help it, I hope you have a happy and fun day today and every day. Happy Raksha Bandhan!, Bhaiya and Bhabhi.9. While my brother may have made my childhood amazing, now you are doing the same for me, sister-in-law. Happy Raksha Bandhan! to you.10. The day that you joined this family, it became so much more fun and I loved the adventures I had with you and look forward to more. Happy Raksha Bandhan! sister-in-law.11. I feel safe knowing I have you by my side. When life throws challenges at me, you will be there. Thank you for this incredible feeling of security! Happy Raksha Bandhan
12. Thank you for your friendship, love, and support. You encourage me to be my best, and I admire your character.
Happy Raksha Bandhan

 

13. Having A Sister Is Like Having A Best Friend You Can’t Get Rid Of. You Know Whatever You Do, They’ll Still Be There – Amy Li


 

14. Dear bhabhi, I have become as close to you as I am to my brother since you became part of this family, so Happy Raksha Bandhan! sister.


 

15. No matter how much distance separates us, you will always be the best sister to me and now I have another brother. Happy Raksha Bandhan! to you both.

Rakshabandhan-Balev-Shravan will be celebrated with devotion on the day of Shravan Sud Poonam.


According to astrologer Ashish Rawal, in folklore, Balev is known as the Diwali of the Brahmins.Also the special glory of offering lotus flower is in Shivpuran today.Students can anoint cow's milk for education on this day as well as perform Rudrabhishek with scholars. At the same time, listening or reading the Rudri text is of special importance today.

According to the scriptures, who can build a defense?


According to the scriptures, mother, guru and sister can tie Rakshasutra. Apart from that, Bhudev also binds Raksha Sutra to his host Rajpurohit Raja. Rakshasutra is not common but faithfully worn Rakshasutra saves a person from many troubles.The best example of this is found in the Mahabharata according to our scriptures, under which Kunta Mata tied the Rakshasutra to her grandson Abhimanyu and crossed six kothas at random.
To celebrate Rakshabandhan Parva, the sister will pray to protect her brother by tying the ashes. The whole day is considered to be the best for tying rakhi, but according to folklore, it is considered best to tie rakhi after seeing good chodhadia.
Auspicious moment according to Chodhadia according to the partial line of Ahmedabad city
Variables 7.2 to 7.31
Benefits from 8.41 to 11.05
Amrut 11.05 to 12.5
Good afternoon 12.51 to 12.5 noon
Good morning 12.11 to 20.5 pm
Amrut 20.5 to 21.5 at night
Variables 21.5 to 8.31 at night
Abhijit Muhurat 12.5
(Victory Moment)

How to APPLY Manav Garima Yojana Details, Online Form & Apply Rules

How to APPLY Manav Garima Yojana Details, Online Form & Apply Rules


Manav Garima Scheme Gujarat:

The Government of Gujarat, known for their advantageous schemes for the people of the state is very concerned about every single individual. With the help of The Ministry of Tribal Affairs, the state government has launched to encourage the entrepreneurship in scheduled cast individuals and thus, improving employment. People from the SC communities can start their own business and run it successfully by applying into this scheme. The government will help these applicants financially. They can uplift their life and their families’ future by working for their own in whatever the location they want to work in.


Financial assistance for the scheduled caste persons desirous to start their own enterprises in cottage industries without obtaining bank loans and for self-employing. On income limit of 47,000/- in rural areas and 60,000/- in urban areas. The government will approve financial assistance of 4,000/- rupees to the one for equipment. Implemented through Gujarat Scheduled Caste Development Corporation, Gandhinagar.

Manav Garima Yojana Online Apply Rules

The applicant must be the resident of Gujarat.
The applicant must be from the Scheduled Caste.
The annual income of the applicant must be as per norms.
Rural income limit is set to 47,000 and urban Income limit is set to 60,000.

Manav Garima Yojana Documents Requirements

Aadhar card, Voting ID card, College ID etc.
Residential proof
Income Proof
Passport size photograph
Bank account details
Caste certificate
Photocopy of bank passbook

From the official website of Ministry of Tribal affairs, anyone can download the application form and then apply for the same with above mentioned documents. Applicants can contact Social Justice and Rights office for further information. Or they can even contact to Gujarat Scheduled Cast Development Corporation, Gandhinagar.

Likewise, so many schemes being launched or had launched previously by the Government of India, and State Governments; it is very helpful for the minority communities to grow in their particular way. Some, criticize the government but the ones who knows how to take advantages of every governmental scheme for such low income caste and religion will definitely be the beneficiary of the scheme and will take benefits from the government.Scheduled Caste students or youngsters, or even ladies, housewives can also apply for Manav Garima Yojana and earn as much as they want gradually. This very scheme has helped a lot of females or purchasing sewing machines and work from home. They have eventually uplifted their family income & family lifestyle by earning by their selves.


Manav Garima Yojana Online Application FormREAD ALL INFORMATION ABOUT MANAV GARIMA YOJANA
Manav Garima Yojana for providing self-employment in the form of self-employment to the Scheduled Caste persons. It has been decided to implement it through the office of caste welfare. Accordingly, with the implementation of the scheme, a total of 2120 beneficiaries have been given Rs. 31.50 crore has been provided under this scheme
Eligibility Criteria
Assistance in the form of tool kits is provided to Scheduled Castes who want to start a small business to get self employment without taking a bank loan.
Ismo of Scheduled Tribes can get self-employment. According to the scheme they are given tool kits / tools.

Eligibility Criteria:
Annual income limit of ISM family of Scheduled Tribes is Rs. 5,000 / - in rural area and Rs. 5,000 / -
Scheme Benefits / Assistance:Important Link

 
→Bahendhari Patrak Ekrarnamu :- Click Here