Happy Raksha Bandhan 2021 Images Raksha Bandhan Wishes in Gujarati

  HappyToHelpTech      

Happy Raksha Bandhan 2021 Images Raksha Bandhan Wishes in Gujarati
Raksha Bandhan Wishes in Gujarati


Happy Raksha Bandhan 2021 Wishes
(1) હું વર્ષભર આ દિવસની રાહ જોઉં છું, જેથી તમે મારા કાંડા પર રાખડી બાંધી શકો અને મારી સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી શકો. પ્રિય બહેન, હું ઈચ્છું છું કે અમારું બંધન દરરોજ મજબૂત બને.

Happy Raksha Bandhan!! 💫💞🍫

 

(2) આ રક્ષાબંધન, હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે, દરેક વર્ષ સાથે આપણો પ્રેમનો બંધન મજબૂત બનતો રહે. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(3) મારો ભાઈ ભગવાન દ્વારા મને મોકલવામાં આવેલી સૌથી કિંમતી ભેટો છે !! તે તેની બહેનને બધી દુષ્ટ આંખોથી બચાવે છે અને મરઘીને સુરક્ષિત આસપાસ રાખે છે! વિશ્વના સૌથી મીઠા ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(4) એવું બની શકે કે સમય સાથે સ્મૃતિઓ ઝાંખી થઈ જશે પરંતુ ભાઈ અને બહેન જે પ્રેમ કરે છે તે ક્યારેય ઓછો થતો નથી, તેના બદલે તે વર્ષોથી વધતો જાય છે. મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(5) આપણે અન્ય લોકો માટે વૃદ્ધ થઈ શકીએ છીએ પરંતુ અમારા ભાઈઓ અને બહેનો માટે આપણે હંમેશા બાળક છીએ !! અમે અમારા બાળપણથી એકબીજા સાથે રહ્યા છીએ અને તેથી સંબંધમાં નિર્દોષતા છે! મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ !!(6) બહેન હોવાની સૌથી સારી બાબત એ હતી કે મારો હંમેશા એક મિત્ર હતો. સીસ હંમેશા મારા માટે હાજર રહેવા બદલ આભાર. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(7) રાખડીનો દોરો એટલો શક્તિશાળી છે કે તે જુદા જુદા સમુદાયોના બે લોકોને પણ સાથે લાવી શકે છે અને તેમને ભાઈ -બહેનોના આ પવિત્ર સંબંધને વહેંચવા દે છે. બ્રહ્માંડના સૌથી પ્રેમાળ ભાઈને રક્ષાબંધનની શુભકામનાઓ !!

 

(8) “બહેન સાથે પ્રેમભર્યો સંબંધ રાખવો એ ફક્ત મિત્ર અથવા વિશ્વાસુ હોવું નથી – તે જીવન માટે આત્માનો સાથી છે. હેપ્પી રક્ષાબંધન !!

 

(9) “અમારા ભાઈઓ અને બહેનો અમારી અંગત વાર્તાઓના પ્રારંભથી અનિવાર્ય સાંજ સુધી અમારી સાથે છે.”

 

(10) વર્ષો જશે અને આપણો સંબંધ વધશે !! દિવસો પસાર થશે પણ આપણા હૃદયમાં હંમેશા પ્રેમ રહેશે. પ્રિય ભાઈ તમે મારા જીવનને ચમકતી શરૂઆતની જેમ બનાવો. તમે અત્યાર સુધી જે રીતે રહ્યા છો તે હંમેશા મારી સાથે રહો. મારા પ્રિય ભાઈને રક્ષાબંધનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ !!રાખડી બાંધવાના આજના શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત 
Happy Raksha Bandhan 2021 Images

 

1. To my awesome Bhaiya and Bhabhi, Happy Raksha Bandhan!, I am sending lots of love, and my best wishes through this card.

 
 

2. Dear brother and sister-in-law, On this Raksha Bandhan!, I wish you the utmost happiness, prosperity, and success in this life.
3. I wish that I get to celebrate my every Raksha Bandhan! with you Bhaiya and Bhabhi, it makes the day a whole lot better. Happy Raksha Bandhan! to both of you.
4. I wish you a happy Raksha Bandhan! Bhaiya and Bhabhi, I hope you have an amazing day, and don’t forget to include me in all the celebrations.5. May God bless both of you, my brother and lovely sister-in-law, with love and happiness in life and also a peaceful one. Happy Raksha Bandhan!

 

6. Dear Bhaiya and Bhabhi no words can describe how grateful I am for both of you, you have been the best thing that happened to me. Happy Raksha Bandhan!7. May god give you a very very long life, so I can have you both by my side forever and receive your love and care. Happy Raksha Bandhan!, Bhaiya and Bhabhi.8. I miss you so much on this rakhi but we can’t help it, I hope you have a happy and fun day today and every day. Happy Raksha Bandhan!, Bhaiya and Bhabhi.9. While my brother may have made my childhood amazing, now you are doing the same for me, sister-in-law. Happy Raksha Bandhan! to you.10. The day that you joined this family, it became so much more fun and I loved the adventures I had with you and look forward to more. Happy Raksha Bandhan! sister-in-law.11. I feel safe knowing I have you by my side. When life throws challenges at me, you will be there. Thank you for this incredible feeling of security! Happy Raksha Bandhan
12. Thank you for your friendship, love, and support. You encourage me to be my best, and I admire your character.
Happy Raksha Bandhan

 

13. Having A Sister Is Like Having A Best Friend You Can’t Get Rid Of. You Know Whatever You Do, They’ll Still Be There – Amy Li


 

14. Dear bhabhi, I have become as close to you as I am to my brother since you became part of this family, so Happy Raksha Bandhan! sister.


 

15. No matter how much distance separates us, you will always be the best sister to me and now I have another brother. Happy Raksha Bandhan! to you both.

Rakshabandhan-Balev-Shravan will be celebrated with devotion on the day of Shravan Sud Poonam.


According to astrologer Ashish Rawal, in folklore, Balev is known as the Diwali of the Brahmins.Also the special glory of offering lotus flower is in Shivpuran today.Students can anoint cow's milk for education on this day as well as perform Rudrabhishek with scholars. At the same time, listening or reading the Rudri text is of special importance today.

According to the scriptures, who can build a defense?


According to the scriptures, mother, guru and sister can tie Rakshasutra. Apart from that, Bhudev also binds Raksha Sutra to his host Rajpurohit Raja. Rakshasutra is not common but faithfully worn Rakshasutra saves a person from many troubles.The best example of this is found in the Mahabharata according to our scriptures, under which Kunta Mata tied the Rakshasutra to her grandson Abhimanyu and crossed six kothas at random.
To celebrate Rakshabandhan Parva, the sister will pray to protect her brother by tying the ashes. The whole day is considered to be the best for tying rakhi, but according to folklore, it is considered best to tie rakhi after seeing good chodhadia.
Auspicious moment according to Chodhadia according to the partial line of Ahmedabad city
Variables 7.2 to 7.31
Benefits from 8.41 to 11.05
Amrut 11.05 to 12.5
Good afternoon 12.51 to 12.5 noon
Good morning 12.11 to 20.5 pm
Amrut 20.5 to 21.5 at night
Variables 21.5 to 8.31 at night
Abhijit Muhurat 12.5
(Victory Moment)

logoblog

Thanks for reading Happy Raksha Bandhan 2021 Images Raksha Bandhan Wishes in Gujarati

Previous
« Prev Post